Mäklararvode Stockholm – Vad är ett rimligt arvode?

Det genomsnittliga mäklararvodet i Stockholm är 77 791 kr vilket i procent motsvarar ett mäklararvode på 1,6 procent.

Här hittar du procentsatser och information om mäklararvoden i Stockholm.

Ett mäklararvode är den kostnad som mäklaren tar ut för att förmedla din bostad till en köpare. I denna kostnad ingår ofta insamling av fakta, visning, fotografering, annonsering, visning, upprättande av köpekontrakt och annan hjälp kring försäljningen. Mäklararvodet betalas oftast i samband med att den slutgiltiga köpeskillingen betalas av köparen. En mäklare har oftast rätt till arvodet om ett köp går igenom, men även om säljaren eller köparen bryter kontraktet av något skäl. Mäklaren har även rätt till arvode om säljaren säljer till någon som denne kommit i kontakt med via mäklaren.

Mäklararvode Stockholm

Undrar du också över vad ett mäklararvode i Stockholm 2024 bör vara eller vill du veta hur många procent en mäklare tar i avgift? Då finns det några olika saker du bör tänka på innan du jämför mäklararvoden. Det första som kan vara bra att tänka på är att mäklararvoden i Stockholm kan beräknas på olika sätt. Mäklararvoden för bostadsrätt och mäklararvoden för villa betalas oftast i form av mäklararvode i procent eller som ett fast mäklararvode. Ibland är mäklararvodet en kombination av dessa enligt olika modeller, till exempel i form av en procenttrappa eller som en kombination av fast och rörligt arvode. Arvode för mäklare i Stockholm kan därför beräknas på olika sätt, som du kan läsa om nedan.

Snittarvoden i Stockholm

Bostadstyp Mäklararvode genomsnitt Mäklararvode procent Mäklararvode median
Bostadsrätt 64 758 kr 1,7 % 55 250 kr
Villa 92 607 kr 1,4 % 80 000 kr
Radhus / parhus 76 007 kr 1,7 % 70 000 kr
Bostadsrätt
Mäklararvode genomsnitt 64 758 kr
Mäklararvode procent 1,7 %
Mäklararvode median 55 250 kr
Villa
Mäklararvode genomsnitt 92 607 kr
Mäklararvode procent 1,4 %
Mäklararvode median 80 000 kr
Radhus
Mäklararvode genomsnitt 76 007 kr
Mäklararvode procent 1,7 %
Mäklararvode median 70 000 kr
Vi hjälper dig jämföra mäklararvoden Se vad mäklare tar för att sälja din bostad Jämför mäklararvoden nu
  1. Beskriv bostaden du vill sälja
  2. Vi matchar dig med mäklare som jobbar med din typ av bostad
  3. Få förslag på arvoden för din försäljning

Vad kostar en mäklare i Stockholm?

För att ta reda på vad ett normalt mäklararvode i Stockholm är, kan det vara bra att känna till att det finns olika typer av beräkningsmodeller för mäklararvode 2024. Vilken form av mäklararvode som är standard skiljer sig över landet, och kan också variera beroende på om det är mäklararvode för en tomt eller om det är mäklararvode vid försäljning av bostadsrätt. Ett skäligt mäklararvode ska både vara rimligt utifrån säljarens perspektiv, och vara det arvode som innehåller alla de tjänster man behöver. Ett rimligt mäklararvode för att sälja är därför helt enkelt det arvode man tycker känns rimligt utifrån om det är mäklararvode för hus eller mäklararvode för bosdatsrätt och vad man som säljare faktiskt får för pengarna.

Mäklararvoden för bostadsrätter i Stockholm

Försäljningspris Försäljnings-pris Mäklararvode genomsnitt Mäklararvode procent
Upp till 2 miljoner kr 51 000 kr 2,9 %
2 - 4 miljoner kr 52 000 kr 1,9 %
4 - 6 miljoner kr 55 000 kr 1,2 %
6 - 8 miljoner kr 87 000 kr 1,2 %
8 - 10 miljoner kr 102 000 kr 1,1 %
10 miljoner kr och över 118 000 kr 0,9 %

Jämför mäklararvoden i Stockholm

Mäklarnas arvoden skiljer sig väldigt mycket mellan olika städer och områden. För att ta reda på mäklarna tar för mäklararvoden i Stockholm och vad som ingår så kan du använda den kostnadsfria tjänsten MäklarOfferter.se. Du beskriver bara bostaden du vill sälja så får du hjälp med att jämföra mäklarnas provisioner i Stockholm.

Jämför mäklararvoden nu

Mäklararvoden för hus och villor i Stockholm

Försäljningspris Försäljnings-pris Mäklararvode genomsnitt Mäklararvode procent
Upp till 4 miljoner kr 66 000 kr 2 %
4 - 6 miljoner kr 77 000 kr 1,5 %
6 - 8 miljoner kr 86 000 kr 1,2 %
8 - 10 miljoner kr 90 000 kr 1 %
10 miljoner kr och över 149 000 kr 1,2 %

Mäklararvoden för radhus och parhus i Stockholm

Försäljningspris Försäljnings-pris Mäklararvode genomsnitt Mäklararvode procent
Upp till 4 miljoner kr 67 000 kr 1,9 %
4 - 6 miljoner kr 78 000 kr 1,7 %
6 - 8 miljoner kr 87 000 kr 1,3 %
8 - 10 miljoner kr 65 000 kr 0,7 %
10 miljoner kr och över 115 000 kr 1 %

Fast arvode

Ett fast mäklararvode är ett fast pris som säljaren och mäklaren kommer överens om innan avtalet förmedlingsuppdraget skrivs på och är en trygg variant om man vill veta hur mycket mäklararvode man kommer att få betala, oavsett vad priset på bostaden blir. Hur mycket mäklararvode du får betala beror alltså inte alls på hur mycket bostaden kommer att säljas för, vilket också kan vara en nackdel när du vill ha det billigaste mäklararvodet. Det beror helt enkelt på att mäklararvoden som beräknas på detta sätt kostar lika mycket oavsett hur mycket arbete mäklaren lägger ner på försäljningen. Du kanske undrar om mäklararvodet är avdragsgillt? Ja, det är det, spara alla kvitton så hjälper mäklaren dig med deklarationen.

Rörligt arvode

En annan variant för att beräkna kostnad för mäklararvode är att mäklaren får en överenskommen procent av det slutliga priset för bostaden, det som ofta kallas för en ren provisionsmodell. Detta är ett vanligt mäklararvode vi husförsäljning, men också en vanlig form av mäklararvode för lägenhet. Detta är en ganska vanlig form av mäklararvode för bostadsrätt i Stockholm, men även för mäklararvoden för villa i Stockholm. Här är principen enkel: ju högre pris mäklaren lyckas få ut för din bostad, desto mer får du som säljare betala. Detta är förstås en fördel om du vill få ett så högt försäljningspris som möjligt, men kan vara en nackdel om du på förhand vill veta vad mäklararvodet kostar. Hur många procent en mäklare tar kan variera.

Mäklararvode trappa

En allt vanligare form av mäklararvode i Stockholm är en så kallad trappmodell, där procentsatsen stiger i takt med att försäljningspriset når vissa på förhand definierade milstolpar. Denna form av mäklararvode kan bidra till att få fram ett högt slutpris på bostaden, men det är viktigt att du på förhand jämför mäklararvoden så att procentsatserna inte blir orimligt höga.

Kombination mellan fast och rörligt pris

En liknande modell är en kombination mellan fast och rörligt pris, där mäklaren tar en grundavgift till en fast kostnad och sedan provision i procent om priset stiger över en viss nivå. Denna variant kan också kombineras med den tidigare beskrivna trappmodellen.

Jämföra mäklararvode Stockholm

Om du vill veta hur mycket ett vanligt mäklararvode för lägenhet eller mäklararvode för villa är i Stockholm, så kan det vara bra att titta på mäklararvoden i snitt i de områden du är intresserad av. Mäklararvode vid husförsäljning kan, som tidigare nämnts, beräknas på olika sätt, och ibland kan det till och med utgå mäklararvode om man inte säljer. Det är därför viktigt att jämföra mäklararvode för lägenhet i Stockholm genom att titta på mäklarnas olika arvodesmodeller och procentsatser för att få veta ungefär vad en mäklare kostar i Stockholm. När du jämför mäklararvode ska du också jämföra vad som faktiskt ingår i arvodet, då detta kan skilja sig mellan olika mäklare.

Ett vanligt arvode i Stockholm är arvodestrappa, med en procentsats på 1,6 %. Detta ger ett snittpris på 77 791 kr. Denna jämförelse kan vara en utgångspunkt om du undrar hur mycket mäklararvodet är 2024. Ett rimligt mäklararvode i Stockholm kan dock se ut på olika sätt, och beror dels på var i staden bostaden ligger och vilken typ av bostad det rör sig om. Detta kan jämföras med genomsnittliga arvodet i Göteborg, Malmö och Uppsala, som har en bostadsmarknad som skiljer sig något från huvudstaden. Hur mycket provision en mäklare tar kan alltså variera, inte bara i Stockholm, men också i resten av landet.

Vad tar mäklarna i arvode i Stockholm?

Vill du jämföra mäklararvoden i Stockholm? Då kan du använda den kostnadsfria sajten MäklarOfferter.se. De hjälper dig hjälp att samla in offerter och att jämföra mäklare som finns i ditt område.

Jämför mäklararvoden nu

Vanliga frågor:

Hur stort arvode tar mäklare i Stockholm?

Det beror på arvodestyp, men mäklararvode 2024 är i snitt 77 791 kr.

Vad kostar en mäklare i Stockholm?

Det beror på hur mycket din bostad säljs för och vilken typ av arvode ni kommit överens om. Ett normalt mäklararvode i procent i Stockholm är 1,6 %.

Vad är ett normalt eller rimligt arvode i Stockholm?

För att avgöra vad som är ett normalt mäklararvode bör du göra en jämförelse över mäklararvoden för att se vad mäklararvodet ligger på i snitt. Väg sedan detta mot de tjänster som ingår i arvodet för att avgöra vad du tycker är ett skäligt arvode.

Rörligt mäklararvode (Procent)

Kostnad för arvode: 50 000 kr

Arvodestrappa

Kostnad för arvode: 70 000 kr

Jämför mäklararvoden
Börja här