Mäklararvode – hur mycket ska man betala?

Det genomsnittliga mäklararvodet i Sverige är 65 563 kr vilket i procent motsvarar ett mäklararvode på 2,8 procent.

Vad som är rimligt att betala i mäklararvode för just din specifika bostadsförsäljning beror dock på flera olika faktorer såsom:

  • Bostadens värde – ju dyrare bostad desto högre brukar arvodet bli.
  • Bostadstyp – mäklararvoden för villor är generellt högre än för bostadsrätter.
  • Valet av mäklare – arvodet kan skilja väldigt mycket mellan olika mäklare.
  • Arvodestyp – den arvodestyp du väljer har stor påverkan på arvodet.

Därför rekommenderar bland annat Fastighetsmäklarinspektionen att man ska jämföra flera olika mäklare och deras arvoden, innan man väljer en mäklare.

Vad är mäklararvode?

Mäklararvodet är den avgift som mäklaren tar ut för att förmedla din bostad vid en försäljning, med allt vad det innebär. I mäklararvodet brukar juridisk hjälp, upprättande av kontrakt, kontakt med banker, visning av bostaden samt kontakt med köpare ingå.

Det finns olika typer av mäklararvoden: mäklararvode i procent och fast mäklararvode är de två vanligaste varianterna. Hur mycket mäklararvode man ska betala skiljer sig därför bland annat beroende på vilken arvodestyp du och mäklaren kommer överens om. Det är heller inte säkert att det billigaste mäklararvodet är det man i slutändan tjänar mest på, ofta vinner man på att välja en bra mäklare som kan sälja bostaden till ett högre slutpris. Det är dock viktigt att jämföra olika mäklares erbjudanden för att ta reda på vad som är ett rimligt arvode för din specifika bostadsförsäljning.

Nedan hittar du statistik, procentsatser och allt annat som är bra att veta om mäklararvoden.

Snittarvoden i Sverige

Bostadstyp Mäklararvode genomsnitt Mäklararvode procent Mäklararvode median
Bostadsrätt 51 170 kr 2,9 % 45 000 kr
Villa 72 282 kr 3,2 % 69 625 kr
Radhus / parhus 70 188 kr 2,4 % 68 000 kr
Bostadsrätt
Mäklararvode genomsnitt 51 170 kr
Mäklararvode procent 2,9 %
Mäklararvode median 45 000 kr
Villa
Mäklararvode genomsnitt 72 282 kr
Mäklararvode procent 3,2 %
Mäklararvode median 69 625 kr
Radhus
Mäklararvode genomsnitt 70 188 kr
Mäklararvode procent 2,4 %
Mäklararvode median 68 000 kr

Jämför mäklararvoden – få gratis offerter från mäklare

Mäklarnas arvoden skiljer sig en hel del mellan olika städer och områden. För att ta reda på vad olika mäklare tar i arvode och vad som ingår så kan du använda den kostnadsfria tjänsten MäklarOfferter.se. Du beskriver bara bostaden du vill sälja så får du hjälp med att samla in offerter och att jämföra mäklare.

Tjänsten är helt gratis och du väljer själv om du vill anlita någon av mäklarna som du får erbjudande av.

Jämför mäklararvoden nu
Mäklararvoden i Sverige

Fast arvode

Ett vanligt mäklararvode är det så kallade fasta arvodet, ett mäklararvode till fast pris. Här betalar man samma summa oberoende av vad bostaden säljs för. Det kan ibland vara en trygghet att veta hur mycket mäklararvode man behöver betala när man säljer sin bostad. Då är mäklararvode till fast pris en modell som kan fungera. Det är dock alltid viktigt att ta reda på vad som ingår i mäklararvodet. Ett fast arvode ska alltid stå med i det avtal man träffar med sin mäklare innan bostadsförsäljningen.

Rörligt arvode i procent

Ett rörligt mäklararvode i procent är en vanlig modell, som också är den som enligt lag gäller om man inte träffat ett annat avtal med sin mäklare. Mäklararvoden för bostadsrätt och mäklararvoden för villa betalas ofta i form av provision, det vill säga en procent av det slutgiltiga priset för bostaden. För att komma överens om ett rimligt mäklararvode kan det vara bra att först ta reda på hur många procent en mäklare i det aktuella området vanligen tar i provision.

För att ta reda på vad som är ett normalt mäklararvode, kan det vara bra att jämföra hur högt mäklararvodet brukar ligga för den typ av bostad du ska sälja och var bostaden finns. Både typ av arvode och storleken på procentsatsen kan skilja sig ganska mycket mellan till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala och andra delar av landet. I Stockholm är till exempel den vanligaste arvodestypen fast arvode och den vanligaste procentsatsen 1,7 %, vilket ger ett genomsnittligt mäklararvode på ungefär 73 616 kr, medan den vanligaste typen av mäklararvode är fast arvode i Göteborg, med en procentsats på i snitt 2,2 % och ett genomsnittligt arvode på 76 203 kr. Ta också reda på när och hur länge mäklaren har rätt till provision.

Mäklararvode trappa

En allt vanligare typ av arvode för mäklare är den så kallade procenttrappan, där procentsatserna ändras vid olika köpeskillingar. Här är ofta den lägsta procentsatsen i trappan något lägre, för att sedan öka vid olika målpriser, vilket i teorin ska göra mäklaren mer motiverad att få ut ett högre pris. En så kallad arvodestrappa är också en vanlig form av mäklararvode vid husförsäljning på marknader där försäljningarna går snabbt och marknaden är het. Om en bostad beräknas ta längre tid att sälja är kanske inte en trappmodell idealisk, då detta kan göra att försäljningen drar ut på tiden. Fördelen är förstås att detta är ett rimligt mäklararvode vid till exempel försäljning av en lägenhet där du vill få ut så högt pris som möjligt.

Kombinerat mäklararvode

Ett kombinerat arvode är precis som det låter en kombination av ett fast grundarvode och en procentsats som betalas om priset når över en viss gräns. Denna form av arvode kan också kombineras med en procenttrappa.

Vad ingår i mäklararvodet

När man ska avgöra hur mycket mäklararvodet är, ska man också ta med i beräkningen vad som ingår i arvodet. Ett mäklararvode för bostadsrätt kan ofta omfatta hjälp med det som har med bostadsrättsföreningen att göra, det vill säga kontroll av föreningens ekonomi, kontakt angående pantsättningsavgift och eventuellt upptag i föreningen och så vidare. Mäklararvodet för en villa kan i stället omfatta råd och hjälp kring lagfart och pantbrev, något som är normalt för mäklararvoden för hus. Vad som faktiskt ingår i det arvode man betalar till mäklaren kan skilja sig mellan olika mäklare. Det är därför inte säkert att det billigaste arvodet alltid är det bästa. Ett högre mäklararvode som omfattar fler tjänster kan i slutändan vara det som du tjänar mest på. Det viktigaste är att anlita en mäklare som du känner dig trygg med och som kan erbjuda de tjänster du behöver. Det är också en fördel om mäklaren är bekant med det område där bostaden ligger, då detta kan innebära att mäklaren redan har kontakt med en eller flera potentiella köpare eller intressenter.

Jämföra mäklararvoden

För att på ett rättvist sätt ta reda på vad en mäklare tjänar i provision kan det vara bra att jämföra olika mäklare och deras arvoden i det område du ska sälja. Det kan också vara bra att känna till statistik kring genomsnittligt mäklararvode, det vill säga ett snitt för mäklararvodet i procent för den bostadstyp du ska sälja på den plats där du ska sälja den. Genom att jämföra mäklararvoden 2022 och mäklararvoden 2023 kan du få fram ett snitt som gör det enklare att ta reda på vad som är ett skäligt mäklararvode just för dig.

  • Mäklararvoden kan beräknas på olika sätt; antingen som en fast kostnad, en helt rörlig kostnad eller en kombination av dessa.
  • Mäklararvodet är oftast avdragsgillt när du ska deklarera du ska deklarera din bostadsförsäljning.
  • För att ta reda på vad som är ett normalt mäklararvode kan du jämföra mäklararvoden i det område du ska sälja.

Mäklararvoden för bostadsrätter i Sverige

Försäljningspris Försäljnings-pris Mäklararvode genomsnitt Mäklararvode procent
Upp till 1 miljoner kr 35 558 kr 7,7 %
1 - 2 miljoner kr 43 558 kr 3 %
2 - 3 miljoner kr 54 390 kr 2,1 %
4 - 6 miljoner kr 58 758 kr 1,3 %
6 - 8 miljoner kr 85 133 kr 1,3 %
8 - 10 miljoner kr 114 188 kr 1,3 %
10 miljoner kr och över 121 000 kr 1 %

Mäklararvoden för hus och villor i Sverige

Försäljningspris Försäljnings-pris Mäklararvode genomsnitt Mäklararvode procent
Upp till 1 miljoner kr 55 378 kr 8,6 %
1 - 2 miljoner kr 59 078 kr 3,9 %
2 - 3 miljoner kr 70 523 kr 2,5 %
4 - 6 miljoner kr 79 771 kr 1,7 %
6 - 8 miljoner kr 77 937 kr 1,2 %
8 - 10 miljoner kr 110 000 kr 1,3 %
10 miljoner kr och över 200 000 kr 1,4 %

Mäklararvoden för radhus och parhus i Sverige

Försäljningspris Försäljnings-pris Mäklararvode genomsnitt Mäklararvode procent
Upp till 1 miljoner kr 47 167 kr 6,5 %
1 - 2 miljoner kr 52 022 kr 3,3 %
2 - 3 miljoner kr 66 269 kr 2,2 %
4 - 6 miljoner kr 82 309 kr 1,7 %
6 - 8 miljoner kr 103 408 kr 1,5 %
8 - 10 miljoner kr 94 567 kr 1,1 %
10 miljoner kr och över 106 625 kr 0,9 %

Jämföra mäklararvoden?

Vill du jämföra mäklararvoden i ditt område? Då kan du använda den kostnadsfria sajten MäklarOfferter.se. De hjälper dig hjälp att samla in offerter och att jämföra mäklare som är verksamma i ditt område.

Jämför mäklararvoden nu

Vanliga frågor:

Kan man pruta på mäklararvodet?

Det är absolut möjligt att pruta, men se till att detta finns med i avtalet med mäklaren från början.

Vad är fast arvode?

Ett fast arvode är ett fast pris för mäklarens tjänster, oavsett köpeskilling.

Vad är rörligt mäklararvode?

Ett rörligt mäklararvode är ett arvode som beror på hur stor köpeskillingen blir.

Vad är en procenttrappa?

En procenttrappa är en form av rörligt arvode där procentsatsen ökar enligt en trappmodell med olika prismål.

Hur mycket tar en mäklare i arvode?

Det beror dels på var i landet du ska sälja och vilken typ av bostad det gäller.

Vad är ett normalt mäklararvode?

Vad som är ett normalt mäklararvode beror på typ av bostad och var i landet den ligger.

Hur mycket är mäklararvodet 2023?

Du kan hitta snittpriser för mäklararvoden genom att jämföra arvoden från olika mäklare i de områden du är intresserad av.

Måste man betala mäklararvode om man inte säljer?

Det beror på vad som avtalats i förmedlingsuppdraget. Ibland behöver man inte betala om mäklaren inte lyckas sälja bostaden. Ibland utgår ett lägsta arvode som betalning för till exempel visning och annonsering. Det är viktigt att tänka på att mäklaren har rätt till provision om säljaren eller köparen bryter kontraktet eller om säljaren säljer till en köpare som denne fått kontakt med via mäklaren.

När betalar man mäklararvodet?

Mäklararvodet betalas oftast i samband med att köpeskillingen betalas av köparen.

Rörligt mäklararvode (Procent)

Kostnad för arvode: 50 000 kr

Arvodestrappa

Kostnad för arvode: 70 000 kr

Jämför mäklararvoden
Börja här