När och hur länge har mäklaren rätt till provision?

Det finns ingen fastslagen ersättningsnivå för en mäklare utan det är en förhandlingsfråga mellan mäklaren och säljaren. Det vanligaste är att mäklaren får en provision på köpeskillingen, alltså en procentsats på slutpriset. Mäklaren och säljaren kan också komma överens om ett fast pris eller en kombination mellan ett fast pris och en procentsats på köpeskillingen. Mäklarens mäklararvode och när betalningen ska göras, samt andra villkor bör stå med i uppdragsavtalet som undertecknas av mäklaren och säljaren. Det är alltså först när alla villkor är uppfyllda som mäklararvodet ska betalas. Om det inte står i avtalet när ersättningen ska betalas måste mäklaren begära att få betalt.

När och hur länge har mäklaren rätt till provision?

Vid en bostadsaffär är det vanligt att köparen lägger en handpenning, vanligtvis 10 % av köpeskillingen. Denna betalas oftast till mäklaren och sätts in på ett så kallat klientmedelskonto. Vid dagen för tillträde när köpeavtalet ska undertecknas görs en likvidavräkning. Köparen betalar det som återstår av köpeskillingen och mäklaren drar då av sin ersättning från handpenningen.

I de flesta fall kostar det inget att avbryta ett uppdragsavtal men det beror på formuleringen i avtalet. Om en mäklare missköter sitt uppdrag kan mäklarersättningen minskas. Tvister om provision prövas av Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd (FRN).

Jämför mäklararvoden – få gratis offerter från mäklare

Mäklarnas arvoden skiljer sig en hel del mellan olika städer och områden. För att ta reda på vad olika mäklare tar i arvode och vad som ingår så kan du använda den kostnadsfria tjänsten MäklarOfferter.se. Du beskriver bara bostaden du vill sälja så får du hjälp med att samla in offerter och att jämföra mäklare.

Tjänsten är helt gratis och du väljer själv om du vill anlita någon av mäklarna som du får erbjudande av.

Jämför mäklararvoden nu

Mäklarens ersättning om bostaden inte säljs

I de flesta fall har mäklaren inte rätt till ersättning om bostaden inte säljs. I uppdragsavtalet kan dock mäklaren ha förhandlat rätten till att få ersättning för vissa särskilda utlägg. Mäklaren kan också ha rätt till ersättning även om uppdraget avslutas inom den så kallade ensamrättstiden eller om bostaden säljs till en spekulant som mäklaren haft kontakt med. I dessa fall bör mäklaren lämna en lista till säljaren över de spekulanter som hen varit i kontakt med. Det måste finnas ett orsakssamband mellan det arbete som mäklaren har lagt ner och själva försäljningen. Om bostaden efter en längre tid säljs till en spekulant, som fanns med på spekulanttiden, behöver säljaren vanligtvis inte betala provision till mäklaren med detta bedöms från fall till fall. Hur lång mäklarens ensamrätt är regleras i uppdragsavtalet mellan mäklaren och säljaren. Tre månader är en vanlig tid för ensamrätten.

Anlita en mäklare endast för pappersarbetet

En säljare kan förmedla bostaden själv utan att anlita en mäklare. Många tycker dock att det är skönt att ta hjälp med pappersarbetet. När en mäklare anlitas enbart för detta kallas det för ett skrivuppdrag.

När har mäklaren rätt till provision?

Mäklarens rätt till provision avtalas i uppdragsavtalet mellan mäklaren och säljaren. Mäklaren har rätt till ett mäklararvode enligt avtalet om bostaden säljs inom mäklarens ensamrättstid men kan även ha rätt till ersättning efter det om bostaden säljs till en spekulant som mäklaren har förmedlat.

Rörligt mäklararvode (Procent)

Kostnad för arvode: 50 000 kr

Arvodestrappa

Kostnad för arvode: 70 000 kr

Jämför mäklararvoden
Börja här