Vilken procent tar mäklare i provision?

Den ersättning som en mäklare tar för att sälja en bostad burkar kallas för mäklararvode eller provision och är ofta en procentsats av slutpriset på bostaden. Mäklaren och säljaren ska komma överens om ersättning, när betalningen ska ske och andra villkor samt underteckna ett uppdragsavtal innan uppdraget börjar. Andra saker som är bra att skriva in i uppdragsavtalet är hur mäklarens ensamrätt till uppdraget ska se ut, vad som gäller vid uppsägning av avtalet, hur mäklarassistenter får användas och vad som händer om mäklaren inte lyckas sälja bostaden.

Vad är då en rimlig provision till en fastighetsmäklare? Mäklarprovisioner beror på en mängd olika faktorer. En skicklig mäklare med erfarenhet och brett kontaktnät kan ofta ta en högre procentsats i mäklarprovision. Även bostadstyp styr mäklararvodet. Mäklarprovision för en bostadsrätt är vanligtvis lägre än för en villa men mäklarens provision styrs även av bostadens läge, storlek och skick.

Genomsnittligt mäklararvode är 68 334 kr. Det är ett procentarvode på 2,8 %. För villor är procentsatsen 3,1 % och för bostadsrätter 2,6 %. Att mäklaren tar en större procentsats vid förmedling av hus beror helt enkelt på att det oftast innebär mer arbete för mäklaren och även ett större ansvar än vid en bostadsrättsförsäljning.

Jämför alltid olika mäklare innan du bestämmer vilken mäklarfirma du ska anlita. Priset är en viktig faktor att titta på men du måste också kontrollera var som ingår i mäklartjänsten. Mäklararvodet är avdragsgillt i deklarationen.

Vilken procent tar mäklare i provision?

Olika upplägg för mäklarens provision

Mäklaren och säljaren kan komma överens om ett fast pris. Det innebär att ersättningen är densamma oavsett vad slutpriset blir. Säljaren vet då i förväg hur stort mäklararvodet kommer att bli. Mäklaren kan också ta en viss procent av försäljningspriset. Detta ger mäklaren goda ekonomiska incitament att försöka få upp slutpriset så mycket som möjligt. Den vanligaste ersättningsformen är en så kallad arvodestrappa. Det innebär att mäklaren tar en procentsats upp till ett visst belopp och sedan en högre procentsats för den summa som överstiger detta. Detta ger också mäklaren starka ekonomiska incitament att öka försäljningspriset.

Vilken procent tar mäklare i provision?

Mäklarens ersättning är en förhandlingsfråga mellan mäklaren och säljaren. Genomsnittligt mäklararvode i Sverige är 2,8 % (68 334 kr).

Innehåll på denna sida

Rörligt mäklararvode (Procent)

Kostnad för arvode: 50 000 kr

Arvodestrappa

Kostnad för arvode: 70 000 kr

Till toppen