Mäklararvoden för Svensk Fastighetsförmedling (Svenskfast)

Ska du sälja din bostad och undrar över ett normalt mäklararvode hos Svensk Fastighetsförmedling? Eftersom alla mäklare på såväl Svensk Fastighetsförmedling som på andra mäklarkontor bestämmer sina egna arvoden finns det inget definitivt svar på den frågan. Men det finns gott om statistik och snittprovisioner och därför kan vi ge dig siffrorna du behöver för att vara påläst inför din bostadsförsäljning.

Mäklararvode – Svensk Fastighetsförmedling

Eftersom du är en potentiell kund ligger det naturligtvis i ditt intresse att få veta ett genomsnittligt mäklararvode hos Svensk Fastighetsförmedling. I stort sett alla mäklarkedjor har riktlinjer för hur mycket deras mäklare ska ta i arvode, men i slutändan är det ändå upp till respektive mäklare att bestämma sitt eget pris – och för dig som kund att förhandla om det. För att ha ett bra förhandlingsläge bör du alltid begära in offerter från flera mäklare inför en försäljning. Då kan du jämföra mäklarnas priser och se vad som är en rimlig och normal mäklarprovision i ditt område. När du jämför mäklarofferter är det viktigt att inte bara titta på det offererade priset utan också på vad du får för det. För precis som mäklare sätter sitt eget pris, bestämmer de också vilka tjänster som ska ingå. Det finns dock några tjänster som du i stort sett alltid kan räkna med, såsom:

  • värdering
  • fotografering
  • marknadsföring
  • visningar
  • budgivning
  • kontraktsskrivning
  • tillträde
  • deklarationshjälp

Storleken på mäklararvodet beror på vilken typ av bostad du ska sälja. Exempelvis är mäklararvodet för bostadsrätt hos Svensk Fastighetsförmedling lägre än för en villa. Det är dock inget unikt för Svensk Fastighetsförmedling utan beror helt enkelt på att det innebär mer arbete för mäklaren att sälja ett friköpt hus. Därför kan man se att ett genomsnittligt mäklararvode för bostadsrätt hos Svensk Fastighetsförmedling ligger på 45 511 kr, medan ett genomsnittligt mäklararvode för radhus/parhus/kedjehus hos Svensk Fastighetsförmedling ligger på 58 431 kr, och ett genomsnittligt arvode för hus/villa hos Svensk Fastighetsförmedling ligger på 70 004 kr. Om man tittar på snittprovisionerna över hela landet ligger de på 2,6 %eller 51 540 kr för en bostadsrätt, och 3,3 % eller 72 136 kr för en villa.

Utöver ovan faktorer så spelar också bostadens slutpris en stor roll för storleken på mäklararvodet. I tabellen här nedan kan du se snittpriser hos Svensk Fastighetsförmedling och hur mäklararvodet stiger när bostadens värde gör det.

Mäklararvode för Svensk Fastighetsförmedling

Bostadstyp Mäklararvode genomsnitt Mäklararvode procent Mäklararvode median
Bostadsrätt 51 540 kr 2,6 % 45 000 kr
Villa 72 136 kr 3,3 % 66 413 kr
Radhus / parhus 70 182 kr 2,3 % 65 000 kr
Bostadsrätt
Mäklararvode genomsnitt 51 540 kr
Mäklararvode procent 2,6 %
Mäklararvode median 45 000 kr
Villa
Mäklararvode genomsnitt 72 136 kr
Mäklararvode procent 3,3 %
Mäklararvode median 66 413 kr
Radhus
Mäklararvode genomsnitt 70 182 kr
Mäklararvode procent 2,3 %
Mäklararvode median 65 000 kr

Jämför mäklarkedjornas mäklararvoden

De flesta mäklarkedjor tillämpar fri prissättning på sina mäklararvoden. Det betyder att arvodena inte bara skiljer mellan olika mäklarbyråer, utan även mellan olika mäklare på samma byrå. På MäklarOfferter.se hittar du statistik om mäklararvoden som sammanställts från tiotusentals riktiga bostadsförsäljningar. Där finns även aktuell statistik specifikt för mäklararvoden på Svensk Fastighetsförmedling.

Jämför mäklararvoden nu

Förhandla arvode med mäklare – Svensk Fastighetsförmedling

Nu när du vet lite mer om vad som är ett rimligt procentuellt mäklararvode hos Svensk Fastighetsförmedling, och har fått koll på vad som kan ingå i offerten, är det dags att fundera på vilken arvodesmodell som är bäst för din försäljning. Det finns några olika varianter: Den första är rörligt arvode, då mäklaren får en i förväg fastställd procent av bostadens försäljningspris. Den andra är arvodestrappa, då mäklarens provision stiger i takt med försäljningspriset. Det betyder att en viss procentsats gäller upp till en prisnivå och om slutpriset når över denna nivå får mäklaren en högre procent på den överstigande delen. Den tredje är fast provision, vilket innebär att ni har avtalat om en fast summa som gäller oavsett vad bostadens slutpris blir.

Vanliga frågor:

Vilken procent tar Svensk Fastighetsförmedling i mäklarprovision?

Snittprovisionen för att sälja en bostadsrätt hos Svensk Fastighetsförmedling ligger på 4,3 % medan snittprovisionen för att sälja en villa hos Svensk Fastighetsförmedling ligger på 3,3 %.

Hur mycket tar Svensk Fastighetsförmedling i mäklararvode?

Det är upp till dig och mäklaren att förhandla fram mäklararvodet hos Svensk Fastighetsförmedling. Faktorer som kan påverka är mäklarens kompetens, bostadens värde och vilken arvodesmodell ni använder er av.

Rörligt mäklararvode (Procent)

Kostnad för arvode: 50 000 kr

Arvodestrappa

Kostnad för arvode: 70 000 kr

Jämför mäklararvoden
Börja här