Räkna ut mäklararvode

Med mäklararvodeskalkylatorn nedan kan du enkelt beräkna vad ditt mäklararvode landar på vid olika procentsatser och förväntat försäljningspris som du tror att bostaden säljs för. Här kan du läsa mer om olika arvodestyper.

Rörligt mäklararvode (Procent)

Kostnad för arvode: 50 000 kr

Arvodestrappa

Kostnad för arvode: 70 000 kr

Jämför mäklararvoden
Börja här